Nahlásené odstávky vody

OdDátum

Mesto/Obec

Ulica/ časť

Čas odstávky

Druh poruchy

Poznámky

8.8.2020

Modranka

Dedinská

08:00 - 11:30 

 

7.8.2020

Trnava

časť Hajdóczyho od Murgašovej po Školskú, Lichardova, Legionárksa, Jánošíkova

15:30 - 17:30

 

5.8.2020

Piešťany

od križovatky Vrbovská cesta - Dopravná po križovatku Vrbovská cesta - Partizánska

8:00 - 15:00

oprava poruchy DN300

4.8.2020

Piešťany

časť sídliska medzi Mojmírovou ul. a ul. A.Hlinku

8:00 - 12:00

porucha na páse

3.8.2020

Piešťany

od Dopravnej ul. po sídlisko A.Trajana

11:30 - do odstránenia poruchy

havarijná porucha na DN 300

3.8.2020

Trnava

J.Bottu + priľahlé ulice

9:30 - 12:00 resp.do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

31.7.2020

Dolný Lopašov

3/4 obce od domu č.156

9:00 do 12:00

dve poruchy na vodovodnom potrubí

29.7.2020

Vrbové

Vinohradnícka ulica

7:30 - 13:00

porucha na rozvodnom potrubí

29.7.2020

 

Banka

Dominova cesta - bytovky za futbalovým štadiónom

8:00 - 14:00

porucha na DN 200

28.7.2020

Ratnovce

posledná ulica vľavo smer Sokolovce

8:30 - do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

27.7.2020

Trnava

Kapitulská ulica

9:00 - 11:00

porucha na rozvodnom potrubí

29.7.2020

Jaslovské Bohunice, Paderovce, Radošovce, atómová elektráreň J.Bohunice

celé obce resp. objekt

8:00 - 12:00

porucha v armatúrnej rozdeľovacej šachte

23.7.2020

Trebatice,

Borovce,

Rakovice,

Veselé,

Dubovany,

Veľ.Kostoľany,

Kocurice

celé obce

8:00 - 13:00

porucha na diaľkovode DN600

21.7.2020

Trebatice,

Borovce,

Rakovice,

Veselé,

Dubovany,

Veľ.Kostoľany,

Kocurice

celé obce

7:00 - 15:00

porucha na diaľkovode DN 600

cisterna bude v obci Veselé pri OÚ, v prípade potreby kontakt na šoféra 0907 236 268 

17.7.2020

Ružindol

časť obce

11:45 14:00 resp. do

odstránenia

porucha spôsobená cudzím subjektom

20.7.2020

Piešťany

od križovatky Valová - Pod Párovcami po križovatku Pod Párovcami - Bodona

08:00 - 14:00

tečie sekčný uzáver na DN 100 mm OC

16.7.2020

Trnava

Vlárska

08:30 - 11:45

porucha na rozvodnom potrubí

13.7.2020

Piešťany

Vrbovská cesta - časť ulice

8:00 - 15:00

porucha na DN300

8.7.2020

Trnava

Robotnícka ul. + priľahlé ulice

9:00 - 11:00

porucha na páse

8.7.2020

Vrbové

Vinohradnícka ulica

8:00 - 14:00

porucha na prípojke

7.7.2020-8.7.2020

 

Cífer

ulice M.Sch.Trnavského, Kubániho + priľahlé ulice

7.7. od 14:00 do 8.7.2020

do odstránenia poruchy

 

havarijná porucha spôsobená cudzím subjektom

5.7.2020

Piešťany

Štúrová od Winterovej po križovatku so Štefánikovou + Štefániková po dom číslo 15

8:30 - do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

bude pristavená cisterna približne do 20:00.hod

6.7.2020

Trebatice

Borovce

Kocurice

Veselé

Dubovany

V. Kostolany  

Odstávka vody v obciach prípadne zníženie tlaku

08:00

do odstránenia poruchy predpoklad 15:00

Oprava poruchy na diaľkovode DN 600

1.7.2020

Dolné Orešany časť obce

Odstávka sa predlžuje do 

17:00

porucha na DN200

1.7.2020

Piešťany časť Žilinskej - od križovatky Žilinská - Dubová po potok Dubová

08:00 - 13:00

porucha na páse

26.6.20220

Moravany Jarná

09:15 -11:00

Oprava poruchy

26.6.2020

Piešťany Staničná od križovatky Bratislavská po križovatku Partizánska

9:00 - 11:00

výmena pásu

24.6.2020 a 25.6.2020

Prašník Prašník smer na Podkylavu

od 23:00 do odstránenia

havarijná porucha na rozvodnom potrubí

25.6.2020

Piešťany ulica Malá

8:00 - 10:00

rušenie vodovodnej prípojky

23.6.2020

Piešťany Mierová ulica

9:00 - 12:00

porucha na páse

21.6.2020

Dolný Lopašov celá obec

do 22.6.2020 do odstránenia

porucha čerpadla vo vrte

21.6.2020

Vrbové Vinohradnícka ul.

10:00 - do odstránenia

porucha na rozvodnom potrubí

19.6.2020

Banka Žiacka,Spojovacia

08:00 -13:00

Oprava poruchy

15.6.2020

Trnava G.Steinera

9:30 - 12:00

oprava poruchy

10.6.2020

Dolný Lopašov od domu 319 po koniec obce po 332

od 9:00 do 12:00

oprava poruchy

8.6.2020

Piešťany Stromová

8.6.2020 cirka 21:00 hod. do ukončenia odstraňovania poruchy 9.6.2020 cirka 15:00 hod.

porucha na DN 300 mm OC - rozvodnom potrubí

4.6.2020

Dolný Lopašov Celá obec

podľa potreby cca 1/2 hodinu v doobednajších hodinách

Oprava poruchy

4.6.2020

Piešťany Robotnícka od Rybnej po Veternú

09:00 -12:00

Oprava poruchy

3.6.2020

Piešťany J.Kupeckého

9:00 - 12:00

porucha na páse

31.5.2020

Trnava Študentská

01:30 - do odstránenia poruchy, predpoklad 1.6.2020 13:00 hod.

porucha na rozvodnom potrubí

cisterna bude pristavená na Komenského ulici 31.5.2020 okolo 08:00 hod. 

1.6.2020

Piešťany časť Rybnej + Vážska

9:00 - 12:00

odstraňovanie poruchy na navŕtavaciom páse

28.5.2020

Rakovice v okolí starej kolkárni

27.5.2020 cirka 09:30 do 28.5.2020 11:00

odstraňovanie poruchy na rozvodnom potrubí, kotré bolo potrebné najskôr vytýčiť

26.5.2020

Borovce od Obecného úradu po bytovku

8:00 - 12:00

porucha na rozvodnom potrubí

25.5.2020

Trnava Ul.Sv. Cyrila a Metoda, Moyzesova + priľahlé ulice

8:00 - 12:00

porucha na rozvodnom potrubí

28.5.2020

Vrbové Šteruská od bývalého OTEXU smerom k SEMIKRONU, Mierová, Sietna, 1. mája, Cintorínska, Oslobodenia, 8. marca 

08:00 - 15:00

porucha na rozvodnom potrubí

21.5.2020

Dolný Lopašov Celá obec

22:00 - do zajtra do odstránenia poruchy, predpoklad 10:00 hod.

porucha, ktorá sa odstraňovala doobeda, tak na večer okolo 21:10 hod. povolila, takže sa bude odstraňovaťÂ nanovo

21.5.2020

Dolný Lopašov Celá obec

08:00 -13:00

Výmena centrálneho meradla

oprava poruchy

19.5.2020

Madunice  Slnečná ,Záhajné ,Veľká ulička

09:00 - 13:00

Oprava poruchy

14.5.2020 a 15.5.2020

Madunice celá obec

14.5.2020 od 18:00 do 15.5.2020 do 12:00

porucha čerpadla

znížený tlak vody

14.5.2020

Piešťany Mojmírova po križovatku s A. Hlinku

11:00 - 13:00

porucha na páse

13.5.2020

Brestovany Družstevná

09:00 - 12:00

porucha na páse

13.5.2020

Zvončín časť obce... najmä oproti cintorínu

08:30 - 12:00

porucha na hlavnom vedení

12.5.2020

Biely Kostol, Kamenný mlyn celá obec

8:00 - 12:00

porucha na DN200

11.5.2020

Červeník časť Kollárovej + časť Jilemnického

8:00 - 14:00

odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí, odstávka vody bude prilbižne 1 hod. počas prác medzi 8:00 - 14:00

7.5.2020

Trnava časť Ľ. Podjavorinskej... najmä v okolí čísla 26

08:30 - 11:30

odstraňovanie poruchy na prípojkovom ventile

7.5.2020

Trnava Stromová

08:30 - 12:00

porucha pred domom s č. 42

 

7.5.2020

Piešťany Dopravná ulica

do cirka 12:30 hod.

porucha na DN 300 mm

pokračovanie na odstraňovaní poruchy

5.5.2020

6.5.2020

Piešťany od križovatky Vrbovská cesta - Dopravná  po predajňu Emaila

5.5.2020 od 21:00 hod.

do 6.5.2020

14:00 hod.

Oprava poruchy DN 300

 

5.5.2020 Trnava Čajkovského, Mozartova

8:00 - 11:00

Oprava poruchy

 

4.5.2020 Trnava Trstínska cesta

11:00 -13:00

Oprava poruchy

30.4.2020 Rratnovce časť pod horou

08:00 -12:00

Oprava poruchy

 

29.4.2020 Piešťany Jachtárska

08:00 -13:00

Oprava poruchy

 

29.4.2020 Chtelnica Chtelnica Námestie 1.mája, Družstevná, Tehliarska, Parková, Jilemnického, Nová doba, Jánošíkova a Poľná

09:00 -12:00

Oprava poruchy

28.4.2020 Chtelnica Celá obec

9:00 - 13:30

odstraňovanie viacero porúch na Partizánskej ul.

Partizánska ul. bude počas celej doby opravy neprejazdná!

28.4.2020 Piešťany Južná

8:00 - 13:00

odstraňovanie poruchy

 

27.4.2020 Chtelnica ulice Pekelná a Zigmundíkova

9:00 - 12:00

porucha na páse

 

24.4.2020 Hrnčiarovce nad Parnou ulice Nová a Kostolná

8:00 - 11:00

budovanie prepoja

 

22.4.2020 Sokolovce Piešťanská od Dlhej po Hlohoveckú

11:00 - 13:00

výmena sekčného uzáveru

 

8.4.2020 Dolné Otrokovce celá obec

08:00 - 12:00

oprava zásobného potrubia

 

7.4.2020 Červeník Hviezdoslavová č.40/2 + 35/42 + 605/2

08:30 -13:00

Oprava poruchy

3.4.2020 Veľké Kostoľany Sadová

08:00 - 14:00

odstaňovanie poruchy na rozvodnom potrubí

 

2.4.2020 časť Boroviec ulica od baru ALFA "hore" asi 50 RD

08:00 - 11:00

 

 

1.4.2020 Dolné Lovčice SNP časť obce pri malej zvonici

14:30 - 17:00

poškodený verejný vodovod

 

31.3.2020 Chtelnica Tehliarska

09:00 -13:00

Oprva poruchy

 

26.3.2020 Trnava Š.C.Parráka

9:00 do 11:00

porucha na sekčnom ventile

25.3.2020 Červeník Kalinčiakova

08:30 - 10:30

odstraňovanie poruchy na potrubí

 

24.3.2020 menšia časť Šelpíc

09:00 - 10:30

zriadenie novej vodovodnej prípojky

 

23.3.2020 Trnava Golianova 40 - 42

10:30 - 12:00

výmena vodomerov pre dané vchody

 

23.3.2020 Moravany nad Váhom Piešťanská od Krížnej po Kaštieľsku

09:00 - 11:00

oprava sekčného uzáveru

 

20.3.2020 Trnava Odbojárska 14:00 - 15:00

oprava zemnej súpravy

 

20.3.2020 Prašník, Vrbové diaľkovod od Havida po VDJ Vrbové Starý 9:00 - 11:00

porucha na páse

 

19.3.2020 Prašník celá obec 9:15 - 13:00

porucha na OC250

 

18.3.2020 Dolné Otrokovce ulica Grndža 9:30 - 10:30

 

 

14.3.2020 Vrbové Súkenícka 5:30 - 14:00

havarijná porucha

 

12.3.2020 Leopoldov žandárske bytovky jedna hodina

porucha na páse

 

12.3.2020 Piešťany Jozefská + Dlhá od Ružovej po Kúpeľnú 8:00 - 14:00

výmena sekčných uzáverov

 

10.3.2020 Trnava - Modranka časť Sereďskej cesty 8:30 - 11:00

výmena hydrantu

 

10.3.2020 Piešťany Andreja Hlinku od lekárne PLUS po ulicu Žilinská (3 nízke činžiaky a 3 vysoké činžiaky po pravej strane) 08:00 - 13:00

porucha na rozvodnom potrubí

5.3.2020 Vrbové Vinohradnícka od križovatky s Mikulášovou od 8:30 do 13:00

porucha na hlavnom potrubí

 

4.3.2020 Trnava Rázusova od 10:00 do 13:00

porucha na potrubí

 

1.3.2020 a 2.3.2020 Jaslovské Bohunice časť Jaslovce - ulice Hlavná, Cintorínska, Záhumenická obmedzený tlak vody

1.3.2020

a 2.3.2020

do odstránenia poruchy

Cisterna :

1.3.2020 10:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00

2.3.2020  6:00 - 7:30

 

 

28.2.2020

Horné Otrokovce Hlavná cesta

8:00 - 14:00

porucha na rozvodnom potrubí

27.2.2020

Vrbové M.A.Beňovského od ulice 6.apríla po uličku smer bývalá Trikota

8:00 - 13:00

porucha na hlavnom potrubí

26.2.2020

Leopoldov môže byť celá obec

nevyhnutná doba potrebná na opravu poruchy

porucha na vodovodnom potrubí

25.2.2020

Ratnovce Sonina ulička - posledná ulička v Ratnovciach vľavo

8:00 - 10:00

budeme realizovať prepoj

20.2.2020

Piešťany Kláštorská od Žilinskej po Čkalovovu

8:00 - 13:00

porucha na hlavnom potrubí

19.2.2020

Modranka I.Krasku

8:30 - 11:00

porucha na vodovodnej prípojke

 

19.2.2020

Chtelnica Dolná a časť Parkovej ulice (od Poľnej po Dolnú)

8:30 - 11:30

oprava poruchy na vodovodnom potrubí

 

13.2.2020

Trnava P.Pázmaňa

11:00- 13:00

porucha na páse

13.2.2020

Piešťany A. Šindelara

8:00 - 13:00

porucha na hlavnom potrubí

 

11.2.2020 a 12.2.2020

Dobrá Voda bytovka + výskumný ústav

11.2.2020 od 18:00 do 12.2.2020 do 12:00

havarijná porucha

11.2.2020

Piešťany Štefánikova od č.15 po Optiku

8:30 -14:00

oprava poruchy

 

8.2.2020

Dolný Lopašov ulica nad Kostolom

08:00 -11:00

oprava poruchy

 

7.2.2020

Piešťany Dlhá - od Krajinskej po Kúpeľnú + Ružová od Dlhej po Skalnú

7.2.2020 8:00 - 14:00

porucha na rozvodnom potrubí

 

5.2.2020

Madunice Vážska ul. od č.558 po koniec ulice

5.2.2020 od 8:30 do 6.2.2020 do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

5.2.2020 od 16:00 do 17:00 bude pristavená cisterna

4.2.2020 a 5.2.2020

Tekolďany od č.31 po koniec obce

4.2.2020 od 10:00 do 5.2.2020 do odstránenia poruchy

porucha na rozvodnom potrubí

4.2.2020 od 17:00 do 18:00 bude voda pustená

1.2.2020

2.2.2020

3.2.2020

Paderovce od č.29 smer Radošovce

od 1.2.2020 09:30 hod.

do 3.2.2020 do odstránenia havárie

Havarijná porucha na hlavnom potrubí

Obnova dodávky vody 1.2.2020

od 12:00 -13:00

od 17:00 -18:00

2.2.2020

od 7:00 -08:00

od 12:00 -13:00

od 17:00 -18:00

31.1.2020

Trnava Beethovenova 1 až 15

13:00 - odstránenia poruchy, predpoklad do 17:00

havarijná porucha na hlavnom potrubí

 

31.1.2020

Vrbové Sadová

07:30 - 12:30

porucha na hlavnom potrubí

 

30.1.2020 a 31.1.2020

Madunice Veľká ulička, Záhajné, Slnečná ulica

30.1.2020 od 22:00 do 31.1.2020 do odstránenia poruchy

porucha na rovzodnom potrubí

 

31.1.2020

Madunice Vážska

08:00 - 10:30

výmena vodomerov

od čísla 588/34 po 485/71

30.1.2020

Piešťany Staničná

08:00 - 13:00

od Partizánskej po stanicu ŽSR - po ľavej strane

 

28.1.2020

Piešťany Staničná

08:30 - 13:00

od Bratislavskej ulici po colnicu

porucha na hlavnom potrubí

27.1.2020

28.1.2020

Paderovce od čísla domu 29 po číslo domu 48... cirka 20 domov

27.1.2020 od 11:00 do 28.1.2020 do odstránenie poruchy, predpoklad 11:30

porucha na rozvodnom potrubí

obnova dodávky pitnej vody bude 27.1.2020 od 18:00 do 19:00 na urobenie si zásob

24.1.2020

Paderovce celá obec

od 11:00 do odstránenia poruchy (predpoklad okolo 15:00)

havaríjná porucha na rozvodnom potrubí

 

20.1.2020

Piešťany Sídlisko A.Trajana

od 4:00 do odstránenia poruchy

havaríjná porucha na hlavnom potrubí

 

19.1.2020

20.1.2020

Bohdanovce Od bývaleho baru smer Želežničná stanica

19.1.2020 od 09:30 do 20.1.2020 do odstránenia havárie

havaríjná porucha

Odnova dodávky vody

19.1.2020 12:00 až 13:00

 

17.1.2020 Piešťany Žilinská od 11:45 do odstránenia havaríjná porucha
16.1.2020 a 17.1.2020 Hrnčiarovce nad Parnou Vinohradnícka, Hrnčiarska + okolité ulice 16.1.2020 od 20:00 do 17.1.2020 do odstránenia poruchy havarijná porucha 17.1.2020 v ranných hodinách bude voda na cca hodinu pustená
15.1.2020 Vrbové M.A.Beňovského od ulice Družstevná po ulicu 6.apríla ľavá strana 15:00 - 16.1.2020 do 12:00 havarijná porucha pristavená cisterna
10.1.2020 Trnava Štefániková 9:00 - 12:00 porucha na rozvodnom potrubí
9.1.2020 Trnava 1/2 ulice Slnečná 8:00 - 12:00 havarijná porucha
8.1.2020 Suchá nad Parnou Vlčia dolina 9:30 - 13:30 porucha na rozvodnom potrubí
7.1.2020 Dechtice časť obce smerom na Dobrú Vodu 9:30 - 13:00 porucha na rozvodnom potrubí
6.1.2020 a 7.1.2020 Špačince Kaštieľska ul., Hospodárska ul. + priľahlé ulice 6.1.2020 od 16:00 do 7.1.2020 do odstránenia poruchy porucha na rozvodnom potrubí havarijná porucha
7.1.2020 Koplotovce celá obec 8:00 - 12:00 porucha na rozvodnom potrubí havarijná porucha
5.1.2020 Piešťany časť ulice Dlhej od Rybnej po Kúpeľnú 5.1.2020 od 21:00 do 6.1.2020 cirka do 12:00 porucha na rozvodnom potrubí
5.1.2020 Trnava časť ulice Bulharská od Mikovínyho po Priemyselnú 5.1.2020 od 14:00 do 7.1.2020 cirka 13:00 do ostránenia poruchy porucha na hlavnom vedení
5.1.2020 Modranka časť Bosniackej cirka 20 domov od 5.1.2020 12:00 do 9.1.2020 do odstánenia poruchy porucha na rozvodnom potrubí resp. odstávka nie je, len je priškrtený tlak v potrubí do odstránenia poruchy
1.1.2020 Piešťany 1/2 ulice Jánošikovej do 2.1.2020 cirka 11:30 hod. havárijna situácia pred domom 40 budú pristavené cisterny
31.12.2019 Trnava ulica Saleziánska 9:00 - 13:00 havarijná porucha
30.12.2019 Jaslovské Bohunice ulica Hlavná od č.1 po farský úrad 11:00 - 13:00 havarijná porucha
24.12.2019 Trnava Modranka Topoľová ulica + okolité ulice 13:00 - 18:00 havarijná porucha
19.12.2019 Sokolovce od križovatky Školská Dlhá po križovatku Hlohovecká Piešťanská 9:00 - 11:00 odstraňovanie poruchy
17.12.2019 Vrbové ulica 8.marca 9:45 - odstránenia poruchy havarijná porucha
17.12.2019 Trnava časť Špačinskej smerom hore od križovatky s Bučanskou ulicou smerom ku kruhovému objazdu najmä činžiak s vchodmi 50-52-54 08:00 - 13:00 odstraňovanie poruchy
17.12.2019 Hrnčiarovce nad Parnou Hrnčiarska 08:00 - 11:30 odstraňovanie poruchy na rozvodnom potrubí
16.12.2019 Vlčkovce od kostola k motorestu ESO + priľhlé ulice 9:00-13:00 porucha na rozvodnom potrubí
13.12.2019 Piešťany celá Kanada 6:45 až do odstránenia havária na vodovodnom potrubí
10.12.2019 Leopoldov Piešťanská, Dlhá, Hviezdoslavova, Jilemnického, I. Krasku, J. Kráľa a Kukučínová 22:00 až do odstránenia havárie Havária na vodovodnom potrubí (predpoklad dokončenia 11.12.2019 o 13:00)
11.12.2019 Piešťany Hlboká od Jozefskej po Valašskú 10:30 -14:30 Havária na vodovodnom potrubí
11.12.2019 Trnava A.Sládkoviča,F.Urbánka, Hodžova, A.Hlinku 13:30 - 15:30 Havária na vodovodnom potrubí