Obchodné meno / Meno a priezvisko:
IČDPH*:
Zastúpený*:
Sídlo / Trvalý pobyt:
IČO*:
Antispam ochrana:
Prosím, sem opíšte text z obrázku
Formulár na súhlas so zasielaním elektronickej faktúry
Zápis v registri*:
*len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú symbol X.
DIČ*:
*len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú symbol X.
*len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú symbol X.
*len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú symbol X.
Kontaktný e-mail a telefón:
E-mail pre zasielanie elektronických faktúr:
Potvrdzujem, že v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o DPH“) súhlasím so zasielaním elektronických faktúr spoločnosťou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
a súčasne potvrdzujem že súhlasím s podmienkami ich zasielania.
*len právnické osoby. Fyzické osoby uvedú symbol X.