Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vytvorenie nového zákazníckeho centra v priestoroch administratívnej budovy

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vytvorenie nového zákazníckeho centra v priestoroch administratívnej budovy v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 26.04.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Dobudovanie kanalizácie v obci Šelpice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dobudovanie kanalizácie v obci Šelpice v rozsahu:

  • stoka „D2-1“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 108,0 m.
  • stoka „D2-1-1“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m.
  • časti stoky „D2“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 113,26 m,
  • časti stoky „D2-4“, z materiálu PVC DN300 o celkovej dĺžke 72,17 m.
  • združenej prípojky, z materiálu PVC DN200 o celkovej dĺžke 19,27 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 09.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

 

Realizácia rekonštrukcie oceľového diaľkovodu DN1000 v dĺžke 2.373,27m

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - I. etapa v dĺžke 2.373,27 m. Rekonštrukcia predmetného úseku sa zrealizuje bezvýkopovou technológiou RELINING /vyvložkovaním/ t.j. vtiahnutím nového potrubia PEHD Da 900x53,3 /DN800/, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúcich oceľových rúr DN1000.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 03.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia IV. etapy kanalizácie v obci Bohdanovce nad Trnavou

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu IV. etapy kanalizácie v obci Bohdanovce nad Trnavou. Realizácia diela zahŕňa:

  • časť stoky „A-5“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 146,5 m,
  • stoku „A-7“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 166 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 05.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 18.04.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Nákup 3 ks malých montérskych dodávkových vozidiel

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup spolu 3 ks malých montérskych dodávkových vozidiel s výkonom motora od 73 kW do 78 kW, pričom

  • dve z týchto vozidiel budú vybavené dielenskou zástavbou s regálmi a policami a
  • jedno vozidlo bude 5-miestne.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.03.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 05.04.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.