Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Realizácia rekonštrukcie časti verejnej kanalizačnej siete v obci Hoste

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie časti verejnej kanalizačnej siete v obci Hoste. Dielo pozostáva z rekonštrukcie jestvujúcej kanalizačnej prečerpávacej stanice, výstavby novej kanalizačnej prečerpávacej stanice a z predĺženia existujúcich kanalizačných výtlačných potrubí v obci Hoste.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 13.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Nákup 1 ks manažérskeho osobného motorového vozidla v prevedení 4x4

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 1 ks manažérskeho osobného motorového vozidla v prevedení 4x4 so vznetovým motorom s objemom 2,0 l s výkonom od 175 do 178 kW so 7 stupňovou automatickou prevodovkou a s rázvorom 2.790 mm.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia vzduchotechnického zariadenia v objekte linky odvodnenia stabilizovaného kalu

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu vzduchotechnického zariadenia v objekte linky odvodnenia stabilizovaného kalu na čistiarni odpadových vôd v Zelenči.

Rozsah diela je daný projektovou dokumentáciou s názvom: Teplovzdušné vetranie s rekuperáciou strojovne odstredivky na ČOV v Zelenči“, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia rekonštrukcie jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia DN 100

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia DN 100 na Kukučínovej ulici v meste Trnava. Rekonštrukcia sa zrealizuje súbežným položením nového potrubia z materiálu TLT Blutop DN 110, vedľa existujúceho vodovodu. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 385,0 m. Ďalej bude okrem uvedenej rekonštrukcie realizovaná výstavba predĺženia vodovodu na Kukučínovej ulici o prepoj medzi ulicami Pažitná a Slnečná. Tento úsek má dĺžku 77,6 m a bude taktiež vyhotovený z materiálu TLT Blutop DN110.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zákazka na dodávanie technických plynov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodávanie technických plynov: kyslík technický, syntetický vzduch, dusík technický, dusík pre ECD, argón pre ECD, acetylén technický, hélium pre ECD, chlór technický.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.