Oznam

Vážení zákazníci,

menia sa podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti - od 10.6.2020 je nosenie rúšok v exteriéri, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi do vzdialenosti dvoch metrov, len odporúčané.

V interiéri zostávajú rúška povinné; výnimkou sú skupiny ľudí v uzavretej skupine na pracovisku, ak budú ľudia od seba vzdialení aspoň 2 metre.

Od 15.06.2020 sa otvárajú zákaznícke centrá, pričom:

- v administratívnej budove Piešťany je vstup zákazníkom do kancelárie ZC povolený len v počte 2 osôb,

- v administratívnej budove Trnava je vstup zákazníkom do kancelárie ZC povolený len počte 4 osôb.

Ostatní zákazníci budú čakať na vybavenie v priestore vstupu do budovy, kde budú zabezpečené stoličky.