Realizácia spolu 630 ks betónových vodomerných šachiet s vodovodnými prípojkami

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu spolu 630 ks betónových vodomerných šachiet s vodovodnými prípojkami pre napojenie nehnuteľností na verejný vodovod v obciach Križovany nad Dudváhom, Opoj a Vlčkovce.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 06.09.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 11.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.