Realizácia prestavby vjazdu do dielne a garáže v sídle obstarávateľa

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zhotovenie diela: Realizácia prestavby vjazdu do dielne a garáže v sídle obstarávateľa.

Obstarávateľ požaduje vykonať prestavbu vjazdu do dielne a garáže z dôvodu potreby parkovania novo zakúpených nákladných vozidiel, ktorých celková výška je väčšia, ako svetlá výška garážových otvorov. V tejto súvislosti je potrebné demontovať jestvujúce garážové brány, zväčšiť otvory pre garážové brány, dodať a osadiť nové garážové brány.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.09.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 13.09.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.