Nákup 1 ks manažérskeho osobného motorového vozidla v prevedení 4x4

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 1 ks manažérskeho osobného motorového vozidla v prevedení 4x4 so vznetovým motorom s objemom 2,0 l s výkonom od 175 do 178 kW so 7 stupňovou automatickou prevodovkou a s rázvorom 2.790 mm.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.