Realizácia rekonštrukcie jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia DN 100

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia DN 100 na Kukučínovej ulici v meste Trnava. Rekonštrukcia sa zrealizuje súbežným položením nového potrubia z materiálu TLT Blutop DN 110, vedľa existujúceho vodovodu. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 385,0 m. Ďalej bude okrem uvedenej rekonštrukcie realizovaná výstavba predĺženia vodovodu na Kukučínovej ulici o prepoj medzi ulicami Pažitná a Slnečná. Tento úsek má dĺžku 77,6 m a bude taktiež vyhotovený z materiálu TLT Blutop DN110.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.08.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.08.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.