Dôležitý oznam

Vážení zákazníci, pri rozposielaní faktúr v papierovej forme došlo na strane dodávateľa, ktorý zabezpečuje pre Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. tlač a distribúciu faktúr k technickej chybe, na základe ktorej Vám mohla byť opakovane doručená faktúra za mesiac júl 2019 (pri mesačnom fakturačnom cykle) resp. za obdobie máj-júl 2019 (pri kvartálnom fakturačnom cykle). Duplicitne doručené faktúry, prosím, považujte za bezpredmetné a neuhrádzajte. Ak ste už duplicitne zaslanú faktúru uhradili, platba Vám bude vrátená. Zákazníci, ktorým má byť doručená faktúra za mesiac august 2019 (pri mesačnom fakturačnom cykle) resp. za obdobie jún-august (pri kvartálnom fakturačnom cykle), bude faktúra dodaná v najbližších dňoch. Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.