Dobudovanie kanalizácie v obci Šelpice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dobudovanie kanalizácie v obci Šelpice v rozsahu:

  • stoka „D2-1“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 108,0 m.
  • stoka „D2-1-1“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 275,60 m.
  • časti stoky „D2“, z materiálu PVC DN 300 o celkovej dĺžke 113,26 m,
  • časti stoky „D2-4“, z materiálu PVC DN300 o celkovej dĺžke 72,17 m.
  • združenej prípojky, z materiálu PVC DN200 o celkovej dĺžke 19,27 m.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.04.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 09.05.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.