Cena vodného a stočného na rok 2018

obrzok minceTrnavská vodárenská spoločnosť, a. s. od 1.1.2018 uplatňuje rovnakú výšku cien za vodné a stočné ako bola platná v roku 2017. Zmena tohto oznamu sa nevylučuje.

  • Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3: 0,7286 Eur bez DPH (0,8743 Eur s DPH)
  • Cena za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3: 0,5980 Eur bez DPH (0,7176 Eur s DPH)
  • Cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou za 1 m3: 1,0758 Eur bez DPH (1,2910 Eur s DPH)

V cenách s DPH je použitá sadzba DPH vo výške 20 %.