Ročné úhrny zrážok pre rok 2017

Slovenský hydrometeorologický ústav dňa 19.1.2017 stanovil lokálne ročné úhrny zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2012 - 2016):

Lokalita Úhrn atmosferických zrážok (mm)
Trnava 552,4
Piešťany 592,1
Vrbové 620,5
Leopoldov 559,7
Dechtice 620,3
Ružindol 552,4
Biely Kostol 552,4
Madunice 586,2
Špečince 590,3
Zeleneč 560,6