Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služby "Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava - Križovany"

Príloha: Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služby "Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava - Križovany"

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy: 12/2012

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Dodávateľ: Viliam Lanák - INVEST

IČO dodávateľa: 141 01 858

Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k zmluve na poskytnutie služby "Stavebný dozor v rámci projektu Prívod vody Trnava - Križovany"

Dátum:

Dátum zverejnenia: 13.12.2012

Dátum účinnosti: 14.12.2012