Rozhodnutie o zmene projektu "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"

Príloha: Rozhodnutie o zmene projektu "Kanalizácia Leopoldov a Červeník"

Identifikácia rozhodnutia o zmene projektu:

Číslo rozhodnutia o zmene projektu: 011/1.2/2011

Žiadosť o zmene projektu č.: 01

Názov projektu: Kanalizácia Leopoldov a Červeník

Kód projektu: 241 101 100 10

Číslo zmluvy o poskytovaní NFP: 003/1.2MP/2009

Príjmateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Dôvod zmeny projektu: Zmena termínu ukončenia realizácie projektu na 12/2011

Rozhodnutie: Žiadosť o zmenu projektu č. 01 sa schvaľuje

Dátum:

  • Dátum zverejnenia: 11. 03. 2011
  • Dátum účinnosti: 12. 03. 2011

Príloha: Predmet podpory NFP