Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Pre rok 2016 až do vydania nových cenníkov platí: Hodinová sadzba za

všeobecné stavebno-montážne práce vo vodomernej šachte (okrem montáže a demontáže vodomeru) a za opravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane výkopových prác je 18,05 €/h bez DPH (s DPH 21,66 €/h),

v prípade vykonania prác v mimopracovnom čase 27,08 €/h bez DPH (s DPH 32,50 €/h). Hodinová sadzba je za 1 pracovníka. Takto vykonanej práci bude ešte vyfakturované náklady na dopravu a spotreba použitého materiálu.

Pri schválených ročných objednávkach, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto cenníka platia ceny podľa predošlého cenníka, resp. cenníka, ktorý bol aktuálny v čase schvaľovania objednávky.

 

PDFicon

Práce spojené s vývozom, čistením a likvidáciou odpadových vôd

PDFicon

Poplatky a pokuty

PDFicon

Dopravné služby a prenájom

PDFicon

Projektové práce - vyjadrenia a rôzne poplatky

PDFicon

Manipulačné práce s vodomermi a montážne práce

PDFicon

Lokalizačné práce na vodohospodárskej sieti