Inzerát - Predaj majetku

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

O D P R E D Á nasledujúce nehnuteľnosti:

Čítať celý článok...

Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Pre rok 2016 až do vydania nových cenníkov platí: Hodinová sadzba za

všeobecné stavebno-montážne práce vo vodomernej šachte (okrem montáže a demontáže vodomeru) a za opravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane výkopových prác je 18,05 €/h bez DPH (s DPH 21,66 €/h),

v prípade vykonania prác v mimopracovnom čase 27,08 €/h bez DPH (s DPH 32,50 €/h). Hodinová sadzba je za 1 pracovníka. Takto vykonanej práci bude ešte vyfakturované náklady na dopravu a spotreba použitého materiálu.

Pri schválených ročných objednávkach, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto cenníka platia ceny podľa predošlého cenníka, resp. cenníka, ktorý bol aktuálny v čase schvaľovania objednávky.

Čítať celý článok...

Cena vodného a stočného pre rok 2013

Na základe cenového rozhodnutia č. 0097/2013/V boli Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) schválené tieto ceny, ktoré sú účinné od 01.01.2013:

Čítať celý článok...

Obchodná verejná súťaž

vykricnik iconObchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany: 

Čítať celý článok...

Polievanie záhrad a plnenie domácich bazénov

vykricnik iconTrnavská vodárenská spoločnosť,  a.s., k požiadavke producentov o zníženie fakturácie stočného pri polievaní záhrad pitnou vodou z verejného vodovodu oznamuje nasledovné:

Čítať celý článok...

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 29 hostí