Cenník poskytovaných služieb a poplatkov

Pre rok 2016 až do vydania nových cenníkov platí: Hodinová sadzba za

všeobecné stavebno-montážne práce vo vodomernej šachte (okrem montáže a demontáže vodomeru) a za opravy na vodovodnej a kanalizačnej prípojke vrátane výkopových prác je 18,05 €/h bez DPH (s DPH 21,66 €/h),

v prípade vykonania prác v mimopracovnom čase 27,08 €/h bez DPH (s DPH 32,50 €/h). Hodinová sadzba je za 1 pracovníka. Takto vykonanej práci bude ešte vyfakturované náklady na dopravu a spotreba použitého materiálu.

Pri schválených ročných objednávkach, ktoré boli schválené pred účinnosťou tohto cenníka platia ceny podľa predošlého cenníka, resp. cenníka, ktorý bol aktuálny v čase schvaľovania objednávky.

Čítať celý článok...

Cena vodného a stočného pre rok 2013

Na základe cenového rozhodnutia č. 0097/2013/V boli Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) schválené tieto ceny, ktoré sú účinné od 01.01.2013:

Čítať celý článok...

Obchodná verejná súťaž

vykricnik iconObchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľného majetku Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany: 

Čítať celý článok...

Polievanie záhrad a plnenie domácich bazénov

vykricnik iconTrnavská vodárenská spoločnosť,  a.s., k požiadavke producentov o zníženie fakturácie stočného pri polievaní záhrad pitnou vodou z verejného vodovodu oznamuje nasledovné:

Čítať celý článok...

Výročné správy 2003 - 2017

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany vznikla v roku 2003. V priložených súboroch je možné nahliadnuť do výročných správ za celé obdobie jej fungovania.

PDFicon

Výročná správa 2003

PDFicon

Výročná správa 2004

PDFicon

Výročná správa 2005

PDFicon

Výročná správa 2006

PDFicon

Výročná správa 2007

PDFicon

Výročná správa 2008

PDFicon

Výročná správa 2009

PDFicon

Výročná správa 2010

 

PDFicon

Výročná správa 2011

 

PDFicon

Výročná správa 2012

PDFicon

Výročná správa 2013

PDFicon

Výročná správa 2014

 

PDFicon

Výročná správa 2015

 

PDFicon

Výročná správa 2016

 

PDFicon

Výročná správa 2017

Oznam

Cajka 800x600

Trnavská vodárenská spoločnsnosť, a.s. oznamuje, že od 16. 05. 2019 pôsobí vo funkcii technicko – prevádzkového a investičného riaditeľa TAVOS, a.s. pán Ing. Roman Čajka.

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 51 hostí