Oznam - odstávka vody v obci Hrnčiarovce

vykricnik iconOznamujeme Vám, že z dôvodu investičnej akcie mesta Trnava v spolupráci z FY VION Zlaté Moravce je naplánovaná odstávka vody v Obci Hrnčiarovce n/Parnou na dnes 11.11.2014 v čase od 09:00 – 13:00 hod.

Dôvod odstávky - prekládka vodovodného potrubia na okružnej križovatke pri FY Johns Manville Slovakia.

Ďakujeme za pochopenie.

SEPA inkaso

sepa-logo

Postup pri založení nového mandátu založenom po 1.2.2014, resp. po 1.7.2014:

 1. Zákazník predloží doklad o zriadení bankového účtu, doklad totožnosti a obchodnú zmluvu s TAVOSom
 2. Pracovník odbytu TAVOSu zadá potrebné údaje v zmysle známych pravidiel do systému USYS.net (spôsob úhrady, UMR, IBAN, CID, dátum platnosti, dátum podpisu),
 3. Pracovník odbytu TAVOSu vytlačí zo systému USYS.net 2x originál mandátu pre SEPA inkaso,
 4. Zákazník podpíše mandát pre SEPA inkaso a ponechá si 1x originál,
 5. Pracovník odbytu TAVOSu preberie 1x originál mandátu pre SEPA inkaso a odovzdá ho na GR PN pre centrálnu evidenciu saldokontistke TAVOSu a tá ho založí do archívnej evidencie,
 6. Zákazník pre vytvorenie tzv. súhlasu s inkasom, oznámi svojej banke získanie mandátu od TAVOSu alebo samostatne si tento súhlas nastaví podľa bankových podmienok cez internetbanking.

Čítať celý článok...

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody

wwwd-logoSvetový deň vody (World Water Day) v roku 2014 má motto „VODA a ENERGIA“ - je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

Čítať celý článok...

Zrušenie MO Hlohovec - oznam

info iconTrnavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom týchto obcí:

Červeník, Madunice, Žlkovce, Ratkovce, Horné Otrokovce, Dolné Otrokovce, Koplotovce, Leopoldov, Tekolďany,

že dňa 24. 05. 2013 končí činnosť montérsky obvod Hlohovec, Bernolákova 2.

Od tohto dňa budú všetky stránky vybavované na Závode Trnava, Ulica Fr. Kráľa 1.

(Poruchová služba NONSTOP - dispečing: 033 / 59 66 182)

Kvalita pitnej vody a sledovanie štandardu kvality

info icon

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. v zmysle vyhlášky URSO č. 276/2012 Z. z., ktorou boli ustanovené štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, zverejňuje vyhodnotenie štandardov kvality:

Čítať celý článok...

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
 • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
 • 033/ 59 66 213

 • 033/ 59 66 215

 • 033/ 59 66 217

 • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
 • 033/ 59 66 146

 • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 14 hostí