Výberové konanie na obsadenie funkcie GENERÁLNY RIADITEĽ

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

GENERÁLNY RIADITEĽ

Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany

Čítať celý článok...

Uznesenia prijaté na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti

Uznesenia prijaté na Riadnom valnom zhromaždení Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. konanom dňa 30. 06. 2015 v sídle spoločnosti - Uznesenia k nahliadnutiu

Uznesenia prijaté na Mimoriadnom valnom zhromaždení spoločosti

Uznesenia prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 16. 06. 2015 - Uznesenia k nahliadnutiu

OZNAM - zmena spôsobu fakturácie platieb za odvádzané odpadové vody z domácnosti do verejnej kanalizácie

          Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, Slovenská republika, IČO 36 252 484, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sa, Vložka č. 10263/T (ďalej len spoločnosť), Vám ako vlastník a prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obciach Voderady, Slovenská Nová Ves, Pavlice, Hoste, Majcichov, Abrahám, Veľká Mača, Bučany, a Pác – miestna časť Cífera, oznamuje, že s účinnosťou od 01.04.2015 sa mení spôsob fakturácie platieb za odvádzané odpadové vody z domácnosti do verejnej kanalizácie (stočné) v uvedených obciach a tiež postup pri uzatváraní zmlúv s dotknutými producentmi odpadových vôd.

Čítať celý článok...

Výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2015"

tavos web 030Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám prináša výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2015".

Čítať celý článok...

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Užitočné kontakty

Zákaznícke centrum Trnava, Fraňa Kráľa 1:

Pondelok, streda, štvrtok, piatok

7,00 hod. – 15,00 hod.

Utorok – nestránkový deň

  • 033/ 59 66 405
  • 033/ 59 66 213
  • 033/ 59 66 215

Spojovateľka: 033/ 59 66 211

Zákaznícke centrum Piešťany, Priemyselná 10:

Pondelok – piatok

7,00 hod. - 15,00 hod.

  • 033/ 59 66 146
  • 033/ 59 66 166

Spojovateľka: 033/ 59 66 101

E-mail:

  • info@tavos.sk
  • reklamacie@tavos.sk

Zaujimavosti o vode...