Oznam k aktuálnej fakturácií

Vážení zákazníci,

k aktuálnej fakturácii sme pre vás pripravili nasledovné informácie.

Oznam

Vážení zákazníci,

menia sa podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti - od 10.6.2020 je nosenie rúšok v exteriéri, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi do vzdialenosti dvoch metrov, len odporúčané.

V interiéri zostávajú rúška povinné; výnimkou sú skupiny ľudí v uzavretej skupine na pracovisku, ak budú ľudia od seba vzdialení aspoň 2 metre.

Od 15.06.2020 sa otvárajú zákaznícke centrá, pričom:

- v administratívnej budove Piešťany je vstup zákazníkom do kancelárie ZC povolený len v počte 2 osôb,

- v administratívnej budove Trnava je vstup zákazníkom do kancelárie ZC povolený len počte 4 osôb.

Ostatní zákazníci budú čakať na vybavenie v priestore vstupu do budovy, kde budú zabezpečené stoličky.

Oznam

Vážený odberateľ,
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vás informuje, že v mesiaci jún budú naši pracovníci realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.
Ak vás v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, zanechajú Vám oznamový lístok.
Prosíme Vás o nahlásenie stavu meradla v lehote do 5 pracovných dní, najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname.
Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.
Ďakujeme
S úctou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10
921 79 Piešťany
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Dôležitý oznam

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám že článok uverejnený v Piešťanskom denníku,dňa 6.2.2020 pod názvom

"Odpor obyvateľov bol úspešný, vodárňam preddavkové platby neprešli ",

je zavádzajúci vo vzťahu k väčšine zákazníkov, ktorí súhlasili so zálohovými platbami.

Naša spoločnosť reagovala na dlhodobé podnety od občanov, o možnosť realizovať zálohové platby. Preto aj naďalej pokračujeme v zavádzaní pro-zakazníckeho spôsobu úhrad zálohových platieb za dodávku pitnej vody a likvidáciu splaškovej vody.

Oznam k fakturácií na rok 2020

Splatnosť faktúr za opakované dodanie tovarov a služieb sa pre všetkých zákazníkov Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa predlžuje do 31.03.2020.

Zároveň by sme chceli ubezpečiť zákazníkov, ktorí využili elektronickú formu komunikácie, že všetky doručené emaily postupne spracovávame a budeme na ne reagovať.

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 14 hostí