Výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2014"

tavos web 030Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám prináša výsledky skúšok vzoriek vody analyzovaných v rámci "Dňa vody 2014".

Čítať celý článok...

Svetový deň vody - bezplatné vyšetrenie vody

wwwd-logoSvetový deň vody (World Water Day) v roku 2014 má motto „VODA a ENERGIA“ - je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

Čítať celý článok...

Výberové konanie na pozíciu člena Predstavenstva TAVOS, a. s.

vykricnik icon

Dozorná rada Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s. Piešťany, Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, /ďalej len TAVOS, a.s./ uskutoční výberové konanie na pozíciu člena Predstavenstva TAVOS, a. s.

Podmienky uchádzačov:

  • vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru II. stupňa
  • prax vo finančnom sektore minimálne 3 roky
  • prax v riadiacich funkciách minimálne 3 roky
  • skúsenosť s realizáciou projektov v sektore vodovodov a kanalizácií
  • členstvo v odborných komorách, respektíve profesijných organizáciách  ekonomického zamerania
  • znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka – AJ výhodou

Čítať celý článok...

Nové ceny vodného a stočného pre rok 2014

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje všetkým svojim klientom, že od 1.1.2014 sú schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nasledovné ceny:

Čítať celý článok...

Zrušenie MO Hlohovec - oznam

info iconTrnavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom týchto obcí:

Červeník, Madunice, Žlkovce, Ratkovce, Horné Otrokovce, Dolné Otrokovce, Koplotovce, Leopoldov, Tekolďany,

že dňa 24. 05. 2013 končí činnosť montérsky obvod Hlohovec, Bernolákova 2.

Od tohto dňa budú všetky stránky vybavované na Závode Trnava, Ulica Fr. Kráľa 1.

(Poruchová služba NONSTOP - dispečing: 033 / 59 66 182)

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi sú vedené bankové spojenia:

Platby prevodným príkazom

Banka: Prima banka, a.s.,

IBAN: SK21560000000052 2713 6001,

BIC(SWIFT): KOMASK2X

Platby inkasným príkazom

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Dôležité čísla

Poruchová služba (Nonstop):

033 / 59 66 182

Kontaktné čísla

Kontaktné čísla hľadajte v sekci

Zákaznícka zóna - Kontakty a adresy

Ústredňa PIEŠŤANY (07:00 - 15:00 hod.)

033 / 59 66 101 (102)

Ústredňa TRNAVA (07:00 - 15:00 hod.)

033 / 59 66 211